Szering nieoficjalny

Szering nieoficjalny powstał abym nie wybuchł. Obiecałem uchować czacik przed fuj „polityką”, to podzielę się tutaj. Otóż dzisiaj wzruszyła mnie wiadomość:
Rząd nie powoła Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania?
Nie będzie się do kogo zwrócić w sytuacji dyskryminacji i prześladowania:

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zajmuje się przeciwdziałaniem wszelkim dyskryminacjom, nierównościom czy wykluczeniom. Odpowiada za realizację zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek.

Dla mnie sprawa jest jest jasna, zanosi się na obowiązywanie jedynie słusznego wyznania i narzuconego światopoglądu.
Obym się mylił, obym się kurwa mylił.

Ten wpis został opublikowany w kategorii To i owo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.